• Rakennuttajakonsulttipalvelut ja projektinjohtotehtävät

  • Rakennussuunnitelmien tarkastuspalvelu

  • Tarkastusasiakirjat ja aikataulusuunnittelu

  • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä, työturvallisuuskonsultointi

  • Projektien valvontasuunnitelmat ja laadunvarmistusasiakirjat

  • Rakennustekninen työmaavalvonta ja talotekniikka-asennusten perusvalvonta. Tate – erikoisvalvonta tarvittaessa yhteistyökumppaneittemme kautta

  • Muut rakennustekniset tarkastukset, asiantuntijatehtävät ja lausunnot, riita-asiat, sekä sovittelu

  • Vuosi- ja takuutarkastusten asiantuntijatehtävät, 10- v. vastuutarkastukset, koordinointi ja rakennustekniset 10 v. tarkastukset