• Korjaushankkeiden projektinjohto – ja rakennuttamistehtävät, sekä toteutuksen valvonta
  • Isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen avustaminen hankesuunnittelun kilpailuttamisessa, suunnittelijavalinnat, suunnittelunohjaus, rakennuttajakonsultointi, projektijohtaja- tai projektipäällikön tehtävät, sekä päävalvontatehtävät. Tate- erikoisvalvonta tarvittaessa yhteistyökumppaneittemme kautta.
  • Suoritamme edellä mainittuja tehtäviä mm. linjasaneerausprojekteissa, rakennusten vesikatto-, piha-, salaoja- ja ulkovaippasaneerauksissa, sekä huoneistoremonteissa
  • Erikoishankkeet, kuten ullakkorakentamisen asiantuntijatehtävät, suunnittelun ohjaus ja toteutuksen valvonta
  • Märkätilatarkastukset, vedeneristystarkastukset ja kiinteistökonsultointi
  • Vuosi- ja takuutarkastukset, asiantuntijatehtävät, 10-v. vastuutarkastusten koordinointi ja rakennustekniset 10 v. tarkastukset
  • Asuntokauppalain 22§ mukaiset rakennustöiden tarkkailijan tehtävät
  • Erikoistutkimusten kilpailuttaminen (mm. haitallisten aineiden tutkimukset, asbestikartoitukset, pohja – ja maaperätutkimukset, mittaukset)
  • Uuden asunnon tarkastukset ja yhteistilojen tarkastukset
  • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
  • Lausunnot, rakennusriita-asiat ja erimielisyyksien sovittelu