• Rakennuttamis- ja valvontapalvelu
  • Vastaavantyönjohtajan tehtävät
  • Pääsuunnittelijan tehtävät
  • Asiantuntijatarkastukset esim. talopaketin tai runkourakan vastaanottovaiheessa
  • Lausunnot mm. rakennusriitatilanteissa ja riitojen sovittelu